keskiviikko 27. marraskuuta 2019

Haluatko ryhtyä dialogiaktivistiksi?

Haluatko onnistua entistä paremmin arjen keskusteluissa työpaikalla tai opiskelijoiden kanssa? Haluatko sen vuoksi alkaa dialogiaktivistiksi? Kansalaista, joka aktiivisesti toimii joko itsenäisesti tai ryhmässä ajamassa jotakin asiaa, kutsutaan usein aktivistiksi (Wikipedia). Dialogiaktivismilla tarkoitan vapaamuotoista ja rakentavaa yhdessä keskustelemista ja tekemistä vertaisten tai verkostojen avulla. Aktivistina tulee tietoisemmaksi ajamastaan asiasta, sen kokonaisvaltaisista vaikutuksista ja yhteyksistä, tässä yhteydessä dialogiosaamisesta esimerkiksi koulutuksen ja työhteisöjen konteksteissa.

Jo yhdellä dialogitaidolla parannat keskustelua lähes kenen tahansa ihmisen kanssa? Sellainen taito on kysyminen avoimin kysymyksin toiselta jostain asiasta ja tilanteen mukaan siitä, mitä hän juuri äsken sanoi. Taitava tiedustelija tekee näin keskustelun aikana usein, koska silloin hän syventää tai laajentaa ymmärrystään kulloisestakin keskustelukumppanista ja yhteisestä asiasta.

Kysymisen taidon ehtona on itsekeskeisyydestä luopuminen ja huomion kiinnittäminen niihin keskustelukavereihin. Mitä heidän mielessään liikkuu, miltä heistä tuntuu ja millä tavoin heidän mielestään asioita tehdään? Kysyminen parhaimmillaan lähtee empatiasta, myötäelämisestä, jolloin toinen ihminen kiinnostaa aidosti. Tarkkaavaisuuden suunnan vaihtaminen itsestä toisiin vaatii usein paljon tietoista harjoittelua.

Innostutko perehtymään useampaan dialogitaitoon? Löydät niitä osoitteesta  http://www3.hamk.fi/dialogi/diale/menetelmat/ Keskustele valitsemastasi dialogitaidosta ja sen harjoittelemisesta jonkun sinulle tärkeän ihmisen tai ryhmän kanssa? Valitse henkilö tai ryhmä vapaasti, esimerkiksi opiskelijaryhmä tai työtiimi. Harjoittele taitoa käytännössä, aivan tietoisesti, esimerkiksi 15 min päivässä? Kokeilun arviointi opiskelijaryhmässä tai työtiimissä saattaa tuoda yllättäviä uusia avauksia?

Oletko sitä ennen valmis ottamaan tiedollisesti selvää, mitä dialogi oikeasti on? Aidon dialogin toteutumiselle on ehtoja. Näitä ehtoja löydät esim. osoitteesta http://www3.hamk.fi/dialogi/diale/rakenne.html

Olisi hienoa, jos kirjoitat dialogitaitojen kokeiluistasi tämän blogin kommenttikenttään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti