sunnuntai 27. marraskuuta 2016

Samalla viivalla kannustusyhteisössä


             
Tiedätkö, mikä kaataa usein
keskustelun ja yhdessä tekemisen
ja mikä johtaa syrjimiseen ja
kiusaamiseen yhteisössä? 
                   

Yksilösuorituksia korostavan kulttuurin lannistava retoriikka

Tasavertaisuus on tyypillistä dialogiselle keskustelulle. Kerran eräässä tilaisuudessa osallistuja reagoi tuohon olettamukseen voimakkaasti. Hän jysäytti nyrkin pöytään ja tuuskahti: ” ”Eivät ihmiset ole samanarvoisia, niin ei vaan ole.” Reaktio oli voimakas ja yllättävä. Ymmärsin asian niin, ettei samanlainen ihmisarvo ollut puhujalle minkäänlainen arvo sinänsä. Asiaa myöhemmin miettiessäni tulin ajatelleeksi, että tasavertaisuuteen liitetään usein esimerkiksi samanlainen osaaminen, taitoisuus, ominaisuudet ja status. Tasavertaisuutta niin ajateltaessa eivät ihmiset tietenkään ole samanlaisia.

Tasavertaisuus ja samanlainen ihmisarvo ovat riippumattomia arvostuksista, osaamisista tai mielipiteistä. Ihmisarvo on ihmisyyteen kuuluva asia; ihminen ansaitsee ihmisarvoa kunnioittavan ihmisystävällisen suhtautumisen. Sormi pystyssä opetus, ”sinun pitää ansaita se, että sinua arvostetaan”, on yksilösuorituksia korostavan tylyn kulttuurin lannistavaa ja tappavaa retoriikkaa. Kokemukset ryhmän ulkopuolelle joutumisesta, kiusaamisesta ja syrjimisestä, koulussa tai työssä, ovat monelle tuttuja.

Eriarvoisuuden merkkejä

Tasavertaisuuden kokemus on tunne. On mahdotonta kuorruttaa itsensä keinotekoisella ihmisystävällisyydellä ja kohteliaisuudella, koska ne häipyvät usein pienistäkin erimielisyyksistä. Eriarvoisuus näytetään toiselle tietoisesti tai tiedostamatta. Yläpuolelle asettuessa hymy hyytyy jäätävään, ilmeettömään tai ylimieliseen katseeseen. Eriarvoisuuden tunne osoitetaan puhumattomuutena, eristämisenä, mustamaalaamisena, huomiotta jättämisenä tai jopa fyysisenä hyökkäyksenä. Alapuolelle asettuminen näytetään esimerkiksi niin, että yhtä mieltä huokuvat lauseet, alas painettu katse ja miellyttämiseen jäykistyneet suupielet tukevat toisiaan samalla kun koko keho kumartaa.

Eriarvoisena itsensä kokeva asettautuu joko toisen yläpuolelle tai alapuolelle keskustelussa – ei siis samalle viivalle - tunnistamatta sitä lainkaan omassa käyttäytymisessään.  Oivallettuaan eriarvoisuuden harhan ihminen tajuaa, että hän on kaikesta osaamisestaan tai keskeneräisyydestään huolimatta ihmisenä yhtä arvokas kuin muut.

Eriarvoisuuden tunne johtaa kilpailuun paremmuudesta. Tämä sopii hyvin yltiöindividualistiselle ajalle. Keinoja kaihtamatta täytyy osoittaa olevansa jotain enemmän ja parempaa. Keskustelu on väsyttävää kamppailua ykköspalkinnosta. Empatia ja myötätunto kärsivät.

Eroon kiusaamisesta ja syrjimisestä

Dialogisessa yhteisössä erilaisuus ja erilaiset näkökulmat ovat itsestään selviä. Niitä ei pelätä, koska tunne samanlaisesta ihmisarvosta kannattelee jokaista ja koska eri mieltä oleminen ei uhkaa kenenkään arvokkuutta ja kuulumista joukkoon. Dialogisen yhteisön rakentaminen aloitetaan symmetrisestä ja tasavertaisesta keskustelusta. Sovitusti jokainen harjoittelee tietoisesti samalle viivalle asettumista toisen kanssa ja kuuntelee erilaisia mielipiteitä, tunnekokemuksia sekä tapoja toimia. Näin jokainen uskaltaa vähitellen osallistua ja kertoa omia tarinoitaan, ymmärryksiään ja tekemisiään. Keskustelu on elävää ja yllättävät assosiaatiot riemastuttavat tai innostavat lisäpohdintoihin.

Kannustusyhteisöksi

Ben Furman kirjoittaa mielipidesivulla (HS 25.11.2016) Britanniassa kehitetystä, erittäin tehokkaaksi osoittautuneesta kannustusryhmämenetelmästä. Siinä ”onnettomaksi itsensä tuntevalle lapselle rakennetaan kannustusryhmä, joka saa tehtäväksi pitää huolta siitä että kyseinen lapsi alkaa viihtyä koulussa”. Ajattelen, että oppilaita, opiskelijoita tai työntekijöitä kannattaa ohjata rakentamaan kannustusyhteisöä. Miten sen voisi aloittaa? Eräs mahdollisuus on antaa heille kysymys ratkaistavaksi:

Miten tästä luokasta, koulusta tai työpaikasta tehdään jokaista kunnioittava ja ihmisystävällinen yhteisö? Ongelmanratkaisulle pienryhmissä annetaan aikaa. Vastaukset työstetään yhdessä ja niistä laaditaan kehittämistavoitteet harjoiteltavaksi yhdessä. Eriarvoinen suhtautuminen on tämän jälkeenkin vielä herkässä, jolloin aina palataan keskustellen yhdessä löydettyihin ratkaisuihin.


Olen huomannut, että ”Spontaani osallistuminen” -menetelmä (http://www3.hamk.fi/dialogi/diale/menetelmat/) on erinomainen alkuharjoitus symmetrisen ja tasavertaisen yhteisön rakentamisessa.  Oman nimen ja sen herättämien assosiaatioiden kertominen pienryhmässä vapauttaa ja herättää hetkessä ryhmän kuin ryhmän kuuntelemaan ja eläytymään kavereiden tarinoihin.

perjantai 18. marraskuuta 2016

Symmetristä puheluaPystyäksemme empatiaan, kasvamaan ihmisinä, kyetäksemme rakastamaan ja tulemaan rakastetuiksi, ymmärtääksemme täysin maailmaa ympärillämme ja ottaaksemme siitä vastuuta meidän täytyy olla mukana keskustelussa (conversation). Kaikkialla kuitenkin   paetaan sitä. Puhelin on kaiken keskiössä samoin kuin tietokoneen ruutu. Kuitenkin esimerkiksi työpaikalla nimenomaan keskustelu vesipisteen luona on se, joka parantaa tuottavuutta. (Sherry Turkle 2015)

Dialogisessa keskustelussa (yhdessä työskenneltäessä) jokainen on läsnä ja osallistuu symmetrisesti.  Silloin annat ja otat vuoroja tasaiseen tahtiin. Siis puhut ja kuuntelet suurin piirtein yhtä paljon.

Petri Hakkarainen kirjoittaa HS kolumnissaan (25.10.2016) mainiosti: ”Vuoropuhelu päätyy liian usein olemaan vuoropuhelua sanan väärässä merkityksessä: puheluja vuoroissa. Peräkkäin esitetyistä monologeista syntyy harvoin mitään rakentavaa, päälle huutamisesta puhumattakaan.” Sen sijaan symmetria kannustaa ja rohkaisee osallistumaan. Se lisää luottamusta itseen ja toisiin, mikä tuottaa myös paljon iloa.

”Symmetrisessä dialogissa herään eloon, olen olemassa, tunnen itseni arvokkaaksi ja tunnen kuuluvani joukkoon. Epäsymmetrisessä keskustelussa taas väsähdän, turhaudun, olen pelokas ja haluaisin paeta.”

Olen huomannut, kuinka ihmiset innostuvat, tekevät kovasti töitä ja ylittävät itsensä kannustavassa ja välittävässä vuorovaikutuksessa. On palkitsevaa päästä käyttämään vahvuuksiaan ja toisaalta saada muilta apua. Näin tehden tulokset usein yllättävät ja häikäisevät. Kouluissa ja työpaikoilla olisi mielestäni vihdoinkin aika herätä dialogiosaamisen kehittämiseen.

Symmetriaa harjoitellaan
Symmetrisen keskustelun taitoon ei ole oikotietä, siihen harjaannutaan. Tiedät, että harjoittelu viittaa taitoon, jota pitää hioa. Ohjaa itseäsi symmetriaan. Ota keskustelussa vuoro itsellesi ja anna se noin parin virkkeen jälkeen (kyllä, tarkoitan tätä!) tietoisesti pois. Näin on hyvä ”säätää” osallistumisia, omia ja myös kavereiden. Ota kaveri mukaan ja esimerkiksi kysy häneltä, mitä mieltä hän on. Jos keskustelijat ovat sopineet symmetrian opettelusta, silloin voi puheliaalle sanoa ”nyt on jonkun muun vuoro jatkaa” tai ”muistatko, on hyvä kuunnella jokaista”.

Symmetriaharjoituksissa keskusteluun alkaa tulla muitakin dialogin piirteitä. Keskustelu jatkuu ja siinä pysytään aiheessa, irrallisten monologien sijaan. Puheliaammat jarruttelevat ja hitaammin lämpiävät virittäytyvät nopeammin mukaan.

Dialogista yhteisöä rakennetaan osallistavan tekemisen avulla niin, että samalla harjoitellaan symmetriaa. Taitoa opetellaan toistuvasti aina automaatioksi asti. Symmetrian opetteluun käytetty aika maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Koulu- tai työkulttuuri perustuu usein kilpailuun ja pelkoon, jolloin yhteisössä viihtyminen kärsii. Symmetria ei kuulu yhteen kilpailun ja pelon kanssa, toisin kuin pako keskustelusta. Minkä asian oivallusta symmetrisesti osallistuminen ennen kaikkea vaatii?


perjantai 11. marraskuuta 2016

A pearl among competenciesIn your opinion, does the conversation offer matters, what you have always missed in interaction? Try to remember the lively, fresh and creative learning and collaborative situations. How often have you participated in that kind of working together?

Digitalisation has changed our interaction and communication. Sherry Turkle (Professor at MIT) has been studying digital culture and communication for more than thirty years. We communicate all the time, but we have sacrificed conversation for mere connection. (Turkle 2015) Digital devices for learning, teaching and collaboration are continuously being developed better and better. However, the digitalisation should not minimize the possibility of learning and working together, face-to-face. Turkle writes in her book:

“Face-to-face conversation is the most human – and humanizing – thing we do. Fully present to one another, we learn to listen. It’s where we develop the capacity for empathy.” According to Turkle our passion to technology has led “to a crisis of empathy that has diminished us at home, at work and in public life.” She says that the remedy, most simply, is “a talking cure”. And I liked to add, not just any kind of talk.

People see quite often face-to-face or digital conversation so superficial that it’s no use to talk at all. They prefer to be quiet. I think it’s time to start practicing, without presumptions, exceptional conversation, dialogue, at schools and in work places. The impact on learning and collaboration could be dramatic. The reward would be tempting and great: you would learn better, collaboration would be easier and more fruitful in shorter time than usually. The target is high, but can be reached. What is it like, and how do people communicate in the new way of conversation?

Turkle (2015) emphasizes that conversation is “a cornerstone for empathy as well as for democracy; it sustains the best in education and in business it is good for the bottom line”. Empathy and equality should definitely be the guiding stars which we need to follow. How can we learn this conversation?(My plan in the future is to write the blog texts mainly in Finnish but also in English.)